All music & Art © Heathen Harnow - Do not use without credit or permission.
Bland tysta kullar och dystra slätter - XII© Heathen Harnow - please do not remove credit

Bland tysta kullar och dystra slätter - XII
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - XI© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - XI
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - X© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - X
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Bland tysta kullar och dystra slätter - IX, X, XI 
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Bland tysta kullar och dystra slätter - VIII© Heathen Harnow - please do not remove credit

Bland tysta kullar och dystra slätter - VIII
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Bland tysta kullar och dystra slätter - VI, VII 
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Bland tysta kullar och dystra slätter - V "Ett stilla dunkelt minne,där stå vid slättens rand,En sten av åldrigt sinne,upprest av sorgsen hand.”
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Bland tysta kullar och dystra slätter - V 

"Ett stilla dunkelt minne,
där stå vid slättens rand,
En sten av åldrigt sinne,
upprest av sorgsen hand.”

© Heathen Harnow - please do not remove credit

Bland tysta kullar och dystra slätter - II, III, IV 
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Bland tysta kullar och dystra slätter - I © Heathen Harnow - please do not remove credit

Bland tysta kullar och dystra slätter - I 
© Heathen Harnow
 - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - IX© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - IX
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - VII & VIII
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - VI© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - VI
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - V© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - V
© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - IV© Heathen Harnow - please do not remove credit

Där långa skuggor ruva - Part IV - IV
© Heathen Harnow - please do not remove credit

hi-okay-now-bye asked:

It's one amazing world I found in your photographs. :)

Thank you! :)